ئاوه ز
 

هه‌ر جه‌ زو وه‌ وه‌نگه‌گۆشوو قسێوێ تازێنمێ . ساڵه‌های ساڵا شاهێدو سه‌رلوا و وار ئاماو وره‌ ورو ئارینێوی (1) تازه‌ینمێ و ئادی جه‌ ده‌نگوو خه‌فه‌و وه‌ڵاتیما پێسه‌ هه‌ناسه‌و شیره‌گه‌رم و باڵۆسێوێ (2)  جه‌ وێمانه‌ گێرمێ . به‌ڵام جه‌ ده‌وران و پڕ جه‌ ده‌نگ و قرم و قاڵوو فاشیسمی ، چا ڕوه‌ گۆتره‌یانه‌ ، ته‌نیا تاواما چن کتێبێو جه‌ نویس کاره‌ ئیتالیایه‌کا بوانمێوه‌ . و فره‌ته‌ر چادیشا ( جه‌ کتێبه‌کا ) بنیادمێما ئه‌ژناسه‌ی ، گۆشت و ونی کێ چادیشا کتێبێ وه‌ شێ کریا . وه‌ ده‌نگوو له‌یدا بێ ، کێ به‌ ئیمه‌ جه‌ ڕاو ته‌قه‌لا په‌ی ئه‌ژناساو ژیوای ڕۆحیه‌ دێ . گردێما ئه‌ده‌بیات و خه‌ڵکێوی و کۆمه‌ڵێوێ وانێنمێوه‌ ، کێ گه‌ز گه‌ز جه‌ ئێمه‌ دوور بێ و ئاد خه‌ریک بێ په‌ی وێش وه‌ڵاتێوی ئارمانی وه‌ش که‌رێ .

میانه‌رۆکێ ئێمه‌ ، به‌ وێ ئه‌رمانێوی گۆتره‌ی و له‌یده‌ پڕێسی وی بێ مانا تاوانبار که‌رێنێ ، تن ڕه‌وه‌کێما واچێنێ : ئێمه‌ به‌ لاسایێ ئه‌ولاو ده‌ریای و  چه‌م نه‌پێک و  (3)  ئالپی ، بلۆقێ به‌ره‌ڵایی نه‌فسی (4)و کۆمه‌ڵێ وێما که‌رمێوه‌ . ئادێ قه‌بووڵ نه‌که‌رێنێ کێ ئێمه‌ جه‌ ئامریکا ، رووسیه‌ ، چین یا هه‌ر یاگێوه‌ ته‌ره‌نه ، گێڵمێ شۆنۆ ئا زرکوو زینه‌یی (5) ئێنسانیه‌ره‌ کێ ئیتالیای ڕه‌سمیه‌نه‌ نه‌بێ . تاره‌لا ئانه‌یه‌ ئادێ قه‌بووڵ نه‌که‌رێنێ ئا زرکوو زینه‌یه‌ دلێ وێمانه‌ بیۆزمێوه‌ . پێچه‌وانه‌و مه‌یلو ئادیشا ، چا وه‌ڵاتانه‌ خاس خاس گێڵایمێ و وێما یۆسماوه‌ . دلێ وه‌ره‌قێ ره‌قێ و دڵگیرێ ئا ڕۆمانانه‌ و جه‌ تۆ تۆ ئا فیلمانه‌ ، هه‌وه‌ڵین متمانه‌و ئاوه‌زوو ویری دلێمانه‌ وه‌ش بی .....

ئیسه‌ مزانمێ ئه‌رکما جه‌ هه‌رمانێ چێشاو په‌ی کام لای لاقۆره‌ هۆرگێرمێ . باس ئینه‌نه‌ ته‌که‌وه‌ خه‌ڵک مه‌لمێ ، په‌ی ئانه‌یه‌ ئێمه‌ وێما خه‌ڵکه‌نمێ ، به‌ متمانه‌ هه‌ر پاسه‌نه‌ . تازه‌ ئه‌گه‌ قه‌رار بۆ ، په‌ی یاگێوێ بلمێ ، ته‌که‌وه‌ ئێنسان ملمێ . به‌ڵام چێوێو هه‌ن کێ ڕاو ئێمه‌ بینۆ . مشیۆم تۆکڵێو  بشکاومێ : ته‌نیایی ئێنسانی – ته‌نیایی ئێمه‌و ته‌نیایی یۆته‌ری . گرد چێو ئینا دلێ  ، زانای ئینه‌ینه‌ .

ئیسه په‌شیمانیێ فرێ ئینای دڵمانه‌ ، به‌ڵام نه‌ چا په‌شیمانیا کێ ویرما پشۆوه‌ جه‌ چ گۆشتێوی وه‌ش کریاینمێ . مزانمێ چا تۆ کۆمه‌ڵێنه‌ کێ نامێش خه‌ڵکا : جه‌ خوه‌ی پاک ته‌ر ، جه‌ ئێشی زینه‌ته‌ر و جه‌ که‌لیمێ ڕاس ته‌رما نیا و مه‌بۆ ئینه‌ما ویر پشۆوه‌ . به‌ڵام ئه‌رێ ماناو یی قسێ ئینه‌ نیا ، کێ ته‌نیایی ئینا دلێ خه‌ڵکیه‌نه‌ یا خه‌ریکا سه‌رگنۆ ؟ هه‌ر پاسه‌ کێ وه‌ڵاتوو وێمانه‌ وینتما ، جه‌ ویه‌ردێوی نه‌ فره‌ دووره‌نه‌ ، جه‌ رۆمانه‌نه‌ یام دلێ شێعرێنه‌ ئێنسان زینه‌ته‌ر ، پاک ته‌ر و ڕاس ته‌ر بێ . به‌ڵام ئایا گردوو یی قسا په‌ی ئینه‌یه‌ نیا که‌ بارمێ زوان(6) و واچمێ : ئینایمێ تڵانێوه‌ وارته‌ر یا جیاواز چنی ئا ئێنسانا کێ ئا ڕۆمانێشا نویسێ و ئا فیلمێ شا ،ه‌شێ که‌ردێنێ . گه‌ره‌کما واچوو کێ ئه‌رک ئه‌وه‌یۆسه‌ی(7) هه‌ر پاسه‌ کێ په‌ی ئادیشان په‌ی ئێمه‌یچ هه‌ن . ئه‌رک و سه‌خت و ئێمه‌ ژیواده‌را و ته‌نیا چێوێوا کێ ماناداروو ئاوات به‌خشا . هه‌نێ ئێنسانێ چه‌مه‌ڕاو که‌لیمێ ئێمه‌ نێ . ئادێ به‌ متمانه‌و سه‌رسه‌ختی به‌ ئێمه‌ گۆش مدا و ئامادێنێ تا ئا که‌لیمێ کێ مارمێشا سه‌رو زوانی ، دلێ وێشانه‌ بیۆزاوه‌ . نائۆمێد که‌رده‌یشا خیانه‌ت به‌ ئادیشا  و خیانه‌ت به‌ ویه‌رده‌و وێمانا .

اونيتا ، تورينو 20مارس 1945(از روي ترجمه فارسي : فرهاد خردمند – كاظم فرهادي )

1)      ‌آفرينش

2)      نوزاد

3)      ماورا

4)      عقده ولنگاري جنسي

5)      شور و نشاط

6)      اعتراف كردن

7)      كشف كردن   ‌

 هۆرگێڵنای به‌ هۆرامی : کوروش ئه‌مینینوشته شده در تاريخ شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ توسط كوورش ئه‌ميني
HATAV